Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností Back On Trees, s.r.o., IČ 04521552

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováváním a uchováváním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu potřebném pro poskytnutí služeb a prodeje zboží přes internetové stránky backontrees.cz. Poskytuji a souhlasím se zpracováním těchto údajů:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • Adresa
  • E-mail

Tyto údaje jsou společností Back On Trees, s.r.o. považovány za důvěrné a nejsou sdělovány a poskytovány třetím osobám.

Poskytnuté citlivé osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let a poté budou vymazány a skartovány.

Potvrzuji, že jsem výše uvedené osobní údaje poskytl dobrovolně, a byl jsem informován, že mohu svůj souhlas se zpracováním a uchováním údajů s účinky do budoucna kdykoliv odvolat.